Czy można iść na zakupy na L4?

Wychodzenie z domu a L4 – kiedy możemy wyjść?

Przebywanie na zwolnieniu ZLA jest utożsamianie przez dużą część ludzi jako obowiązek pozostania w domu, ponieważ jest się chorym. Takie podejście jest oczywiście nie prawdziwe a to czy powinniśmy zostać w domu zależy od takich czynników jak kod zwolnienia. Przy wystawianiu zwolnienia lekarskiego, doktor dokonuje wyboru wynikającego z przeprowadzonego różnicowania medycznego czy pacjent powinien na czas dojścia do zdrowia pozostać w domu, czy też może chodzić. W przypadku szeregu chorób zakaźnych i infekcji często na zwolnieniu jest kod 2, czyli “chory powinien leżeć”. W sytuacji kiedy lekarz zaznacza taką opcję powinniśmy się do tego zastosować i przez czas procesu leczenia pozostać w domu. 

Zupełnie innym przypadkiem jest wystawienie zwolnienia z kodem 1, który to informuje nas o tym że możemy chodzić. Dostęp do informacji zawartych w zwolnieniu nie jest przekazywany pracodawcy, jednak służy kontroli urzędnika ZUS-u. Zapis o możliwości chodzenia sugeruje że procesowi leczenia chodzenie nie przeszkadza, lub nawet go przyspiesza. Co w sytuacji kiedy jesteśmy osobami samotnymi i nie ma kto udać się do sklepu po produkty pierwszej potrzeby? Żadne zwolnienie lekarskie nie może zabronić nam wychodzenia z domu w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb takie jak zakupy spożywcze. Jeżeli więc bałeś się spotkać szefa robiąc zakupy podczas zwolnienia lekarskiego to twoje wątpliwości powinny być w tym momencie rozwiane. 

Wyjątki dotyczące wychodzenia z domu

W przypadku kiedy na zwolnieniu lekarskim widnieje informacja o powinności leżenia a w trakcie zwolnienia lekarskiego udajemy się np. do parku linowego, na wakacje, do kina etc. i zostaniemy zauważeni przez pracodawcę to ma on możliwość zgłoszenia tego faktu do ZUS-u który zarządzi kontrole. Musimy pamiętać że cofnięcie decyzji o zasadności zwolnienia lekarskiego obliguje nas do zwrócenia środków które w ramach zwolnienia otrzymaliśmy a także może skutkować rożnego rodzaju karami. Podstawą procesu leczenia jest stosowanie się do zasad narzuconych przez lekarza prowadzącego. W przypadku kiedy aktywność fizyczna jest wskazana i dostajemy tzw. L4 chodzące na przykład w związku z uszkodzeniem części narządu ruchu to kontrola z ZUS-u nie będzie miała problemu w zweryfikowaniu tego faktu. Podstawą do uniknięcia ewentualnych kar jest znajomość przepisów i stosowanie się do proceu leczenia narzuconego przez doktora. 

Kiedy udać się na L4? 

Udanie się na zwolnienie lekarskie jest przez część osób traktowane jako sposób na ucieczkę od problemów w pracy czy też trudnej sytuacji życiowej. Należy pamiętać że idąc na zwolnienie możemy zostać poddani wyrywkowej kontroli z ZUS-u który zweryfikuje zasadność naszego zwolnienia i to czy realnie na nim przebywamy. Mimo wszystko jeżeli czujemy się słabo, lub odczuwamy nieprzyjemne objawy koniecznie zwróćmy się do lekarza którego możemy poradzić się i poprosić o wystawienie takiego zwolnienia. Podstawą do efektywnej pracy i wysokiej jakości życia jest dobre zdrowie fizyczne i psychiczne, które powinniśmy sobie zapewnić nawet jeżeli musiało by to oznaczać nieobecność w pracy przez 2 tygodnie. Zwolnienie lekarskie może wystawić każdy lekarz nawet ten leczący w ramach usługi prywatnej w jednoosobowej praktyce lekarskiej. 

 Zobacz także:
Exit mobile version